Forældreaften og generalforsamling

Der afholdes forældreaften samt efterfølgende generalforsamling i Bramming Kultur- og Fritidscenter torsdag den 5. marts 2009 fra kl.18.30.

Alle forældre samt klubbens medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, som forventes afviklet fra kl. 20.

På vegne af BJJK bestyrelsen
Bent B. Andersen

Indkaldelse til generalforsamling i Bramming Ju-Jutsu Klub.

Bestyrelsen i Bramming Ju-Jutsu Klub indkalder i henhold til vedtægternes § 10 til klubbens ordinære generalforsamling, som afholdes torsdag den 5. marts 2009 kl. 20 i Bramming Kultur- og Fritidscenter.

I overensstemmelse med vedtægterne § 10.3 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Evt. udvalgs beretninger.

4. Forelæggelse af revideret regnskab.

5. Fastsættelse af kontingentsatser.

6. Indkomne forslag:
– Ændring af vedtægterne § 10.2, 10.6, 10.8, 10.9, vedr. valg til bestyrelse samt stemmeret – BJJK vedtægter.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, ulige år vælges: kasserer, næstformand og sekretær.

8. Valg af én bestyrelsessuppleant.

9. Valg af én revisor og én revisorsuppleant.

10. Nedsættelse af eventuelle udvalg.

11. Eventuelt.

 

Indkaldelsen kan findes her i print venlig udgave .

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.