Referat – bestyrelsesmøde 4. september 2008

Tid / sted: 4. september 2008 kl.19.00-21.30 hos Inge.

Deltagere: Inge (IA), Karsten (KJ), Claus (CH), Jakob (JT),  Bent (BBA)

Referent: Bent

Flg. punkter blev ført til referat:

Pkt
Beskrivelse
Ansvar
Deadline
 1 Hjemmesiden:
– logo for Næsbjerg Gulve skal indsættes på lige vilkår med Sydbank logo
– opret nyhedsmail med til-/afmelding
– medlemslister skal være tilgængelige for registrerede brugere (instruktører + bestyrelsen)
– BJJK vedtægterne publiceres
– statisk side med informationer vedr. køb af gi, kampudstyr, etc.
 BBA  1.-10.-08
 2 Oplysningsseddel:
Opdateres med korrekte træningstider samt telefon numre til kasserer og nye sedler printes inden forældremødet 18. sept.
 CH  17.-9.-08
 3 Elitelejr 2008:
Regnskabet afsluttet 25. aug. med underskud på kr.5.624,30, som pt. er dækket af BJJK kassen. Der er desværre opstået problemer med udbetaling af det forventede tilskud fra Esbjerg kommunes eliteudvalg – Claus Tobiasen og Jakob arbejder på sagen.
 JT  1.-10.-08
 4 Sommerlejr 2008:
Manglende betaling fra:
– Kenneth Thiim Johansen skylder kr. 475,-
– Jimmi Højbjerg skylder kr. 1600,-
 IA / JT  1.-10.-08
 5 Sommerlejr 2009:
BJJK afholder JJ sommerlejr i uge 27,  2009.
Der undersøges om det er muligt at leje efterskolen.
Unionen dækker evt. underskud ved afholdelse af lejren, men BJJK kan beholde evt. overskud ved salg fra 'baren'.
Der bør snarest oprettes et udvalg (BBA kommentar).
 JT  1.-11.-08
 6 Økonomi:
Med baggrund i klubbens 'skrantende' økonomi blev nedenstående forslag diskuteret.

Nedskæringer / sparetiltag:
– det er besluttet at klubben fremover ikke afholder udgifter til sociale arrangementer samt lejre for klubbens instruktører. Medlemskontingent samt relevante kurser vil stadig blive betalt af klubben.
– der blev diskuteret om forsikringen skulle afmeldes, idéen blev skrinlagt.

Nye indtjeningsmuligheder:
– passive medlemmer (kontingent ikke fastsat)
– forøgelse af medlemsantal (se pkt.9)
– brodering af gi, Inge har kontakt med lille virksomhed, som gerne vil brodere i gi og bælter.
– salg af sportstøj, ny sponsoraftale med ???
– fonde- og sponsorudvalget (Finn og Edward) skal sættes igang
– udlodning af sponsorgaver ved div. arrangementer (Nippon Cup, etc.)

 bestyrelsen  løbende
 7 BJJK vedtæger:
De nuværende vedtægter skal gennemgåes og evt. rettelser/tilføjelser skal udarbejdes til godkendelse på næste Generalforsamling.
KJ sender vedtægterne til bestyrelsen.
 KJ  1.-10.-08
 8 Indkøb ved Nippon Sport:
Inge overtager bestillinger samt regnskab fra handle med Nippon Sport. Hjemmesiden vil blive opdateret (se pkt. 1).
 IA  løbende
 9 Medlems tilgang:
Der er en svigtende tilgang af nye medlemmer, og flg. tiltag vil blive 'sat i søen':
ta' en ven med, alle rollinger samt børn vil få en seddel med, hvor de opfordres til at ta' en ven med til 4x træning i oktober. Hvis der hverves et nyt medlem, uddeles en 'sponsor' gave.
passive medlemmer, mulighed for at blive 'hvilende' eller 'passiv' medlem af klubben og derved opstillingsberettiget til generalforsamlingen – kontingent ikke fastsat.
 IA  1.-10.-08

Næste møde afholdes d. 6. november 2008 kl. 19.00-21.30 – sted ikke fastlagt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.