Referat – bestyrelsesmøde 6. november 2008

Tid / sted: 6. november 2008 kl.20.00-22.30 hos Karsten.

Deltagere: Inge (IA), Karsten (KJ), Claus (CH), Jakob (JT),  Bent (BBA)

Referent: Bent

Flg. punkter blev ført til referat:

Pkt
Beskrivelse
Ansvar
Deadline
 1 Hjemmesiden:
– opret nyhedsmail med til-/afmelding
– medlemslister skal være tilgængelige for registrerede brugere (instruktører bestyrelsen)
– BJJK vedtægterne publiceres
 BBA  1.-1.-09
 2 Elitelejr 2008:
Underskuddet deles 50/50 mellem Bramming og Ribe klubberne.
Claus Tobiasen forhandler med Esbjerg Kommune om dækning af underskuddet.
   
 3 Sommerlejr 2008:
Alle indbetalinger er afklaret.
   
 4 Sommerlejr 2009:
BJJK afholder JJ sommerlejr i uge 27,  2009.
Det er muligt at leje efterskolen for kr.1100,- pr. person ved mere end 100 personer – alt inkl..
Unionen dækker evt. underskud ved afholdelse af lejren, men BJJK kan beholde evt. overskud ved salg fra 'baren'.
Der bør snarest oprettes et udvalg og budget samt tidsplan udarbejdes.
 JT  1.-12.-08
 5 Økonomi:
Med den nye tilgang af medlemmer, er der optimisme i bestyrelsen og det forventede underskud for året vil blive reduceret til ca. kr. -8.500.
P.gr.a. sen indlevering af ansøgning om dækning af trænerkurser, vil tilskuddet først blive udbetalt næste år, forventet ca. kr. 10.000.

Det blev belsuttet at opstille en kasse sodavand i klubbens 'kontor' – pris kr. 5,- pr. stk. Økonomien køres særskilt fra den øvrige økonomi i klubben. Jakob køber de første par kasser i Tyskland.
Sodavandene må ikke drikkes i omklædningsrummet, kun i klubbens lokaler.

Kommunen har bedt BDO Revision om at gennemgå regnskabet. De har pt. bedt om time forbruget 2007 i dojo'en – anslået 1000 timer.

 bestyrelsen  løbende
 6 Sponsor- / fondeudvalget:
Malene (Christians mor) har på eget initiativ fået 'sparket liv' i sponsor udvalget og det er i første omgang blevet til nogle flotte hættebluser, som hun pt. arbejder på at få ned i pris – flot indsats.

Jakob vil ta' kontakt med Edward og Finn (og Malene) og få casino online sat gang i udvalget.

 JT  1.-12.-08
 7 BJJK vedtæger:
De nuværende vedtægter skal gennemgåes og evt. rettelser/tilføjelser skal udarbejdes til godkendelse på næste Generalforsamling.
BBA har modtaget vedtægterne.
 BBA  1.-1.-09
 8 Indkøb ved Nippon Sport:
Inge har overtaget bestillinger samt regnskab fra handle med Nippon Sport. Opgaven kører 'på skinner' og Jakob udtrykker lettelse ved at opgaven er flyttet. Hjemmesiden bør opdateres med korrekte priser.
 IA  løbende
 9 Medlems tilgang:
'Ta' en ven med' kampagnen gav ét nyt medlem, der er dog en pæn tilgang af nye medlemmer. Pt. er der 50 medlemmer med licens inkl. trænere – en tilgang på ca. 16 siden bestyrelsesmødet d. 4 september.

Rollinge og børne holdet har pt. ca 10 nye 'prøve' medlemmer.

 BBA  
 10 Trænermøde:
Der skal snarest afholdes trænermøde, hvor IA og BBA vil deltage.
Forældre-/hyggeaften skal planlægges af instruktørerne og afholdes i forbindelse med det næste generalforsamling.
Det er vigitgt at alle trænere husker at dele tilmeldingssedler ud til de nye medlemmer, samt gør opmærksom på, hvis prøvetiden er ovre.

Mødet afholdes torsdag d.???

   
 11 Generalforsamling:
Den årlige generalforsamling afholdes i uge 6 eller 7 sammen med forældre-/hyggeaften. Forberedes på næste bestyrelsesmøde primo januar 2009 (torsdag d. 8. eller 15. januar).
   

Næste møde afholdes primo januar 2009 kl. 19.00-21.30 – sted ikke fastlagt.