Swipp aftale

BJJK har fået nyt nr til swipp aftale

22 32 21 77: Betaling for kontingent og KUN kontingent

72 58 44 00: Betaling for udstyr, stævner, sommerfester o. lign

Venligst bemærk hvilke numre der er til hvad, vi oplever en del betalinger på de forkerte numre og det giver en del ekstra arbejde for vores kasserer