Referat – bestyrelsesmøde 29. januar 2009

Deltagere: Inge, Bent, Bo og Jakob
Afbud: Karsten, Karen og Claus
Referent: Jakob

Punkt 1. Regnskab 2008 og Økonomi
– Inge overtog regnskabet d. 29/5-08.
– Svært at få et overblik over bilagene.
– Økonomien er igen ok.

Punkt 2. Nippon Sport
– De syv sandsække klubben har haft, var af for dårlig kvalitet og sendt retur.
– Jakob sørger for 4 nye af ordentlig kvalitet.
– Inge’s kunde nr. ved Nippon Sport skal ændres fra 3070 2688 til 2480 9560 sørger Jakob for.
– Inge skal bruge en regning fra da Jakob var indkøber fra omkring d. 17/1-08 på 1037,20kr

Punkt 3. Nøgler
– Vi skal have styr på nøgler og brikker.
– Grunden er, at mange trænere der er holdt og der er sket meget det sidste år i klubben og mange som burde have en nøgle til klubben mangler en og omvendt.
– Mangler en nøgle: Bent, Jeppe D, Vivian.

Punkt 4. Elitelejr 2008/Eliteidræt Esbjerg
– Jakob tager en snak med Claus Tobiasen omkring Eliteidræt Esbjerg og status der, hvad vi skal regne med og ikke.

Punkt 5. Ju-Jitsu Sommerlejr 2009
– Der er godt styr på sommerlejr 2009 (DET BLIVER DEN FEDESTE SOMMERLEJER EVER ;-))
Der er styr på: Måtter, Mad, Overnatning, Instruktørerne og Hallen.
Mangler: Budget, Invitation, ”BAREN”, Fridagen og kontrakt med efterskole.

Punkt 6. Vedtægter
– Bent laver et oplæg/forslag til nye vedtægter og ændringer.

Punkt 7. Generalforsamling og Forældremøde
– Invitationen laver Bent.
– Dato’en bliver torsdag d. 5 marts 2009 kl. 18.30 i det gamle cafeteria.
– Lokaler og mad sørger Inge for.

Punkt 8. Trænermøde med Inge og Bent
– Torsdag d. 19 eller 26/2-09 kl. 20.30
– Punkter: Sommerlejr 2009, Medlemmer og kontingent (Inge, Karen og Bent) og forældremøde/generalforsamling.

Punkt 9. Sponsor
– Malene ”mama” Vi skal have gang i vores sponsor udvalg: Malene, Edward og Finn (Inge og Jakob).
– Ny kontrakt med Sydbank. Jakob tager kontakt til Sydbank og hører om de vil sponsorer os igen.
– Sponsor kontrakten med Næsbjerg gulve, er der et år tilbage af. Jakob undersøger om en mulig forlængelse allerede i år.

Punkt 10. Nippon Cup
– Næste Nippon Cup er i Bramming lørdag d. 28/2-09, men det er samme weekend som gymnestikopvisning evt. søndag d. 1/3-09 i stedet for (Karen vil du lave invitation til Nippon Cup????).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.