Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen varetager klubbens administration.


Bestyrelsen: Pr. 1./4. 2016
Formand Kenneth Benfeldt
benfeldt.bramming@gmail.com
Tlf. 51 17 05 92
Kasserer Linda Suh Jensen
suhjensen@gmail.com
Tlf. 40 27 38 22
Sekretær Jeanett Qvist Christensen
jqc@brammingnet.dk
IT ansvarlig Lena Jæger
Bestyrelses medlem Lene Jakobsen
Suppleant Maya K Jensen
Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv