Generalforsamling 2021

Efter en virkelig lang Corona nedlukning er Danmark igen begyndt at genåbne og give os håb for fremtiden. I BJJK er vi langsomt ved at vende tilbage til en normal hverdag, hvor vi kan træne og have det sjovt sammen.

Corona restriktionerne er nu blevet lempet og giver os mulighed for at invitere til klubbens ordinære generalforsamling, hvor programmet kommer til at stå på et tilbageblik til året der gik, lidt om visionerne for 2021, gennemgang af regnskabet og budgettet med de Corona udfordringer, som klubben også er ramt af, samt naturligvis afholdelse af valg til bestyrelsen.

Vi håber at se både medlemmer og forældre denne aften, hvor vi selvfølgelig har fokus på at undgå smittespredning. Vi booker derfor det store mødelokale i hallen, så der er god plads imellem hver enkelt mødedeltager, ligesom vi sørger for håndsprit til alle. Vi opfordrer til, at der kun møder en repræsentant op pr. medlem (enten medlemmet selv eller en forælder), ligesom alle selvfølgelig skal bære mundbind, når de går til og fra deres plads.

Tilmelding foregår via begivenheden på klubbens fb side, så vi sikrer at vi holder os under det antal personer, som er tilladt den pågældende dato – og meget gerne senest tirsdag d. 15. juni.

Ift valget, så er Lena, Lene og Majbritt på valg. De modtager alle genvalg, men er der andre, der ønsker at stille op, så er dette selvfølgelig også muligt.

Eventuelle forslag til behandling fremsendes på mail til undertegnede på benfeldt.bramming@gmail.com senest tirsdag den 8. juni 2021 jf. vedtægterne.

På bestyrelsens vegne.

Kenneth Benfeldt