Generalforsamling 2024

Kære forældre og medlemmer
Så nærmer tiden sig for årets generalforsamling.

På generalforsamlingen vil vi kigge tilbage på året der gik.
Vi gennemgår naturligvis også regnskabet og budgettet og afholder valg til bestyrelsen. Vi booker det store mødelokale i hallen, så der er plads til alle som ønsker at deltage.
Vi byder denne aften på mad og drikke til de fremmødte (tilmelding er en forudsætning) – og håber at se rigtig mange til en hyggelig aften.
Ingen tilmelding, ingen mad.
Tilmelding via denne begivenhed er nødvendig, så vi kan få bestilt mad til alle, senest mandag d. 4.3.
Link til begivenheden: https://www.facebook.com/events/1437810770503022

Ift valget, så er der valg på 3 bestyrelsesposter. Marianne, Linda og undertegnede på valg. Marianne modtager ikke genvalg.
Desuden er der en ledig suppleantpost.
Vi har fundet kandidater til posten, men er der andre, der ønsker at stille op, så er dette selvfølgelig også muligt.
Husk at forældre har 1 stemme pr. medlem under 18 år.
Eventuelle forslag til behandling fremsendes på mail til undertegnede på mwerge@gmail.com senest tirsdag den 28 februar 2024 jf. vedtægterne.

På bestyrelsens vegne.

Majbritt werge